Иргэдийн бүлгийн цас цэвэрлэгээний ажил үргэлжилж байна
2017 оны 11 сарын 12-16-ний өдрүүдэд 4-р хорооны  нийтийг хамарсан арга хэмжээний хүрээнд иргэдийн бүлгийг 18 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр ажиллуулж нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цасыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж байна.  Уг ажлын хүрээнд хорооны хэмжээнд бүх нийтийн зам талбайг цас мөс, хальтаргаанаас ангижруулах зорилго тавиад байна. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт