Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ хийх шалгалт явагдав.

Хан-Уул дүүргийн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийх шалгалт явагдав.

2017 оны 12 сарын 14-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн 4-р хороонд төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийх шалгалт явагдаж дараах чиглэлүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт-шалгалт хийж үнэлгээ өглөө.

1.    Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

2.    Байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

3.    Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал

4.    Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт