ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 4-Р ХОРООНЫ БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

          Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 2017 оны 10-р сарын 09-ны өдрийн 06/1701 тоот албан тоотын  дагуу тус хорооны 11 хэсгийн ахлагч өөрсдийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүддээ албан тоот хүргүүлсэний дагуу Тус хорооны   нийт 37 аж ахуйн нэгжийн  252 ажилтан, албан хаагч, 26 иргэн цэвэрлэгээнд оролцов. Мөн 11-р сарын 5,6-нд аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагуудтай хорооны Засаг дарга утсаар ярьж үүрэг өгч  цэвэрлэх ажлыг хийсэн.

11-р сарын 12-нд хорооны Хүнсний талоны үйлчилгээ авчдаг 42 өрхөөс 26 иргэн сайн дурын ажилд нэгдэж хорооны хэсгийн ахлагч, кохион байгуулагч, Халамжийн мэргэжилтний хамт нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам талбайн цасыг цэвэрлэв.

Хорооноос баруун, зүүн тийш, мөн буудлаас Мөнххада хүртэл явган зам гаргаж цэвэрлэв

  4-р хорооны их цэвэрлэгээний мэдээ

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

1

Цэвэрлэгээнээс гарсан хогны хэмжээ

тн

5,9 тн

2

Цэвэрлэгээ хийсэн нийт талбай

м.кв

14,4 га

3

Хогны машины рейс

тоо

0

4

Цэвэрлэгээнд оролцсон байгууллагын тоо

тоо

37

4.1

Төрийн /дүүрэг, хороо, эмнэлэг, цагдаа /

тоо

4

4.2

Бизнесийн / үйлдвэр, зах, худалдааны төв, дэлгүүр, ТҮЦ, үсчин, гоо сайхан, баар, цайны газар/

тоо

26

4.3

Ерөнхий боловсролын сургууль

тоо

2

4.4

Их дээд сургууль

тоо

-

4.5

Цэцэрлэг

тоо

2

4.6

СӨХ

тоо

1

4.7

Бусад  /гандан, банк, /

тоо

2

5

Цэвэрлэгээнд оролцсон хүний тоо

хүн

278

5.1

Төрийн /Дүүрэг, хороо, эмнэлэг, цагдаа/

76

5.2

Бизнесийн / үйлдвэр, зах, худалдааны төв, дэлгүүр, ТҮЦ, үсчин, гоо сайхан, баар, цайны газар/

тоо

62

5.3

Ерөнхий боловсролын сургууль

тоо

34

5.4

Их дээд сургууль

тоо

-

5.5

Цэцэрлэг

тоо

24

5.6

СӨХ

тоо

56

5.7

Бусад          / Иргэн /

тоо

26

6

Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс мэдэгдэх хуудас болон торгууль тавьсан байгууллага аж ахуй нэгжийн тоо

тоо

0

6.1

Мэдэгдэх хуудас олгосон

тоо

0

6.2

Торгуулийн арга хэмжээ авсан

тоо

0

7

Торгуулийн хэмжээ

төг

-

                            ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                         О. ГАНХУЯГ

                            ТАЙЛАН БИЧСЭН:

                            ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:                             Д.БААСАНХҮҮ

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт