“ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН EDOC СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Нийслэлийн Архивын газар Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд дүүргийн харьяа байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан албан хаагчдад  2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа болон Edoc системийн ашиглалт, хэрэглээг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нийслэлийн Архивын газрын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Болорчимэг, тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүй, архивын тасгийн архивын арга зүйч Б.Ганчимэг, архивч Н.Отгонсүрэн нар удирдан зохион байгууллаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт