ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ӨМГӨӨЛӨГЧ НАР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ӨМГӨӨЛӨГЧ НАР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн Сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Хан-Уул дүүрэг дэх Хууль зүйн туслалцааны төвийн өмгөөлөгчидийг ажил үүргээ гүйцэтгэх ажлын байраар ханган хамтран ажиллаж байна. 

 Хан-Уул дүүрэг дэх Хууль зүйн туслалцааны төвийн өмгөөлөгчид нь төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндсэн үйл ажиллагаагаа дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр явуулж байна.

Ц.Ганчимэг     Улсын ахлах өмгөөлөгч  Утас:   99051566

Д.Ганхуяг        Улсын өмгөөлөгч             Утас:  89779404

Ж.Нарантуяа  Улсын өмгөөлөгч             Утас:  96658291

Хаяг: Хан-Уул дүүргийн Шүүхийн 2 дугаар байрны 1 давхарт.  

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт