Aйл өрх, ААНБ-ын хог тээвэрлэлтийн хувиарь

ХУД-ийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ

Хан-уул дүүргийн 4,5,6,7,8-р хороодын айл өрх, ААНБ-ын хог тээвэрлэлтийн хувиарь /2017 он/

4-р хорооны хог ачих машины хувиарь

Машины дугаар

Жолоочын нэр

Утасны дугаар

4-р хороо

Хэсгийн дугаар

Гудамжны дугаар

Хэсгийн ахлагч

Утасны дугаар

1

81-94 УНЧ

Ш.Машлай

99979705

1-р хэсэг

2-р хэсэг

Арцат 1,2,3-р гудамж

Саранчимэг

80280289

Баярмаа

98517708

2

88-17 УНЧ

Г.Монголхүү

80223346

3-р хэсэг

Арцат 4, 4б гудамж, ННБ 5,6-р байр

Амаржаргал

86901860

3

43-08 УНЧ

И.Энхзул

80420609

4-р хэсэг

5-р хэсэг

Арцат 5, 6, 7, 8, 9, 9б гудамж

Наранхишиг

88717278

Хашбурмаа

99620432

4

92-59 УНЧ

Б.Гантулга

88774605

6-р хэсэг

7-р хэсэг

Арцат 10, 11, 12, 13, 14, 14б гудамж

Дээжин

96688832

Бунгаамаа 88705224

5

79-87  УНЧ

Б.Батсүмбэр

80112886

8-р хэсэг

Арцат 15, 16, 17 гудамж

Наранцацрал

94860520

6

36-43 УНЧ

Ч.Болд

96031115

9-р хэсэг

Арцат 18/1-18/6 гудамж

Сараа

99279702

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт