УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАГЦ ХУУЛИЙГ СУРТАЛЧИЛЖ АЖИЛЛАЛАА
Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Улсын бүртгэлийн багц хууль батлагдсантай холбогдуулан иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг сурталчлан танилцуулах үйл ажиллагааг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж,байгууллагуудын албан хаагчид болон  хороодын иргэдэд зориулсан мэдээллийн цагийг 2018 оны 11 сарын 13-наас 11-р сарын 29-ны хооронд хороодын байр, томоохон худалдаа үйлчилгээ төвүүд мөн дүүргийн соёлын ордон зэрэг газруудад амжилттай зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт